patë e egër, zog, krahë, patë, shpend uji, shpendë, natyrë, kafshë, pendë, faturë, palcë, bota e kafshëve

patë e egër, zog, krahë, patë, shpend uji, shpendë, natyrë, kafshë, pendë, faturë, palcë, bota e kafshëve