« ptica, kljun, dolje, perje, trava, životinja, drozd

ptica, kljun, dolje, perje, trava, životinja, drozd