En güçlü 5 ülke

Bu yazımızda en güçlü 5 ülkeyi derledik.

1 – Amerika Birleşik Devletleri

ABD, gelişmiş bir ülke olup, dünyadaki toplam GSYİH’in yaklaşık dörtte birine sahiptir ve nominal açıdan dünyanın en büyük ekonomisidir. Ülke aynı zamanda dünyanın en büyük ithalatçısı ve ikinci en büyük ihracatçısı konumundadır. Nüfusu dünya nüfusunun %4,2’sine tekabül etmesine rağmen ABD dünyadaki toplam servetin %29,4’üne sahiptir. ABD, küresel savunma harcamalarının üçte birini oluşturur ve askerî alanda en güçlü ülke olarak tanımlanır.

2 – Rusya

Flag Of Russia.

Rusya ekonomisi, nominal GSYİH’e göre dünyanın en büyük dokuzuncu ve satın alma gücü paritesine göre altıncı büyük ekonomisidir. Rusya dünyanın en büyük maden ve enerji kaynaklarından birine sahiptir ve Dünya’nın en büyük petrol ve doğalgaz üreticilerindendir. Rusya, tanınmış beş nükleer silahlı devletten biridir ve Dünya’nın en büyük kitle imha silah stoklarına sahiptir. Ayrıca büyük güçlerden biri olup BM ve BMGK’nin daimi üyesi, G20, Avrupa Konseyi, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği, Şanghay İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomi Topluluğu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Dünya Ticaret Örgütü üyesi ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun önde gelen üyesidir.

3 – Çin

Flag of China

1978’de ekonomik reformların uygulanmasından beri Çin ekonomisi, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuştur. 2021 itibarıyla nominal GSYİH açısından dünyanın ikinci en büyük, satın alma gücü paritesi (SAGP) açısındansa en büyük ekonomisi ve ayrıca dünyanın en büyük mal ihracatçısı ve en büyük ikinci mal ithalatçısıdır. Nükleer silahlı bir devlet olan Çin, Dünyanın en büyük aktif asker sayısına ve en büyük ikinci savunma bütçesine sahiptir. ÇHC, 1971’de ÇC’nin BM’deki yerini alarak Güvenlik Konseyi’nde daimî üye olmuştur. Ayrıca DTÖ, APEC, BRICS, ŞİÖ, BCIM, G20 ve birçok diğer resmî ve gayriresmî çok yönlü örgütün üyesidir. Çin, özellikle Asya’da önemli bir bölgesel güçtür; üstelik son yıllarda dünya çapında giderek daha büyük bir rol oynamasıyla potansiyel süper güç olarak da nitelendirilmiştir.

4 – Almanya

Flag of Germany.

Almanya bir federal parlamenter cumhuriyettir. On altı eyaletten oluşmaktadır (Almanca: Bundesländer). Başkenti ve en büyük şehri Berlin’dir. Almanya Birleşmiş Milletler’e, NATO’ya, G8’e üyedir ve Kyoto Protokolünü imzalamıştır. Almanya 2007 yılında GSYİH’e göre dünyanın 3. büyük ekonomisidir. Ülke dünyada gelişme için en çok bağışta bulunan 2. ülke konumundadır. Buna karşın ülke, askeri harcama bütçesi olarak 6. sıradadır. Sosyal güvenlik sistemiyle de yüksek yaşam seviyesine sahip olan Almanya, Avrupa meselelerinde yüksek ülke nüfusu ve ekonomik gelişmişliğiyle dünya seviyesinde kilit rol oynamaktadır. Almanya birçok bilim ve teknoloji alanında lider durumda olarak kabul edilmiştir.

5 – İngiltere

Flag of United Kingdom.

Birleşik Krallık, üniter bir parlamenter demokrasi ve anayasal monarşidir. Hükümdar, Kraliçe II. Elizabeth, 1952’den beri hüküm sürmektedir. Hem Birleşik Krallık hem de İngiltere’nin başkenti ve en büyük şehri, kentsel alan nüfusu 10,3 milyon olan küresel bir şehir ve finans merkezi olan Londra’dır. Birleşik Krallık 2021 itibarıyla dünyanın nominal GSYİH’ye göre 5., satın alma gücü paritesine göre ise 10. büyük ekonomisidir. 2019 İnsani Gelişme Endeksi’nde dünyada 13. sıradadır.

Dünyanın ilk sanayileşmiş ülkesi olarak 19. ve 20. yüzyılın başlarında dünyanın önde gelen gücü olan Britanya İmparatorluğu, 1920’lerdeki zirvesinde, dünya topraklarının neredeyse dörtte birini ve dünya nüfusunun üçte birini kapsamaktaydı. İmparatorluğu oluşturan ülkeler 1960’larda hızla bağımsızlıklarını ilan etseler de günümüzde Britanya İmparatorluğu’nun etkisi, eski sömürgelerinin birçoğunun dilinde, kültüründe, yasal ve politik sistemlerinde gözlemlenebilir.

Birleşik Krallık, AUKUS, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeliği, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), G7, G20, Milletler Topluluğu ve NATO üyeliğinin yanı sıra, 1973’ten 2016’da yapılan halkoylamasına takiben 2020’de ayrılana kadar Avrupa Toplulukları (AK) ve halefi Avrupa Birliği’nin (AB) üyesiydi.