Continued from: Tarihin En Kötü 5 İnsanı

2 – Josef Stalin

Josef Stalin, Gürcü asıllı Sovyet devlet adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri. Sovyetler Birliği’ni 1920’lerin sonundan ölümüne kadar diktatörlük rejimi ile yönetti.


Liste devam ediyor…